Vývoj a standardy XHTML

7. června 2002

Tento článek navazuje na článek „XHTML – živá voda na HTML“, ale poslouží i jako základ pro tvorbu přístupnějšího webu. V následujícím textu se dočtete o změnách a vylepšeních, které se s XHTML udály od verze 1.0. Hovořit se bude o modularizaci XHTML a standardech XHTML Basic a XHTML 1.1.

Modularizace XHTML

O modularizaci se začalo mluvit v souvislosti s trendem prohlížení obsahu internetu pomocí jiných zařízení než tradičního PC. Modularizace je proces zařazení jednotlivých elementů do fiktivních modulů dle jejich funkce. Zde uvádím přehled několika základních modulů:

 • strukturální modul – kolekce elementů definujících základní strukturu xhtml dokumentu: body, head, html, title
 • textový modul – definuje základní elementy sloužící jako kontejner pro text a elementy zaměřené na obsah: div, p, em, div, h1 až h6, samp, span a další
 • prezentační modul – obsahuje elementy zaměřené na vzhled, které jsou v XHTML 1.0 Strict zakázány, ale zbylé verze XHTML je povolují: b, i, big, small a další
 • hypertextový modul – modul s jediným elementem: a
 • modul seznamů – obsahuje elementy určené k vytváření seznamů: dl, dt, dd, ul, ol, li
 • formulářový modul – elementy pro tvorbu formulářů: form, input, label, option...

Modulů je pochopitelně mnohem více a pokrývají celé spektrum povolených elementů dané verze jazyka. Jejich kompletní seznam můžete najít na serveru W3C.

XHTML Basic

V dnešní době se pomalu začíná odbourávat vžitá představa, že webové stránky se dají prohlížet pouze prostřednictvím monitoru počítače. Obsah internetu začínáme nacházet na místech, kde by si jej před několika lety nikdo neodvážil ani představit. Mluví se o web-tv, stránky se dají prohlížet na PDA nebo na mobilním telefonu a podobně. Konzervativní Evropa sice v tomto trendu není tak daleko jako USA nebo Japonsko, ale dá se předpokládat, že i zde budou podobná zařízení hrát v budoucnu důležitou roli.

Je pochopitelné, že zdaleka ne všechna zařízení, určená na prohlížení webu, budou schopna reprezentovat celou šíři možností jazyka HTML, potažmo XHTML. Proto byl vytvořen standard XHTML Basic obsahující omezený počet modulů, o kterých bude mít autor jistotu, že je budou podporovat všechna zařízení kompatibilní s tímto standardem. Zde uvádím výčet modulů patřících do XHTML Basic:

 • *strukturální modul: body, head, html, title
 • *textový modul: abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1 až h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
 • *hypertextový modul: a
 • *modul seznamů: dl, dt, dd, ol, ul, li
 • základní formulářový modul: form, input, label, select, option, textarea
 • základní modul tabulek: caption, table, td, th, tr
 • modul obrázků: img
 • objektový modul: object, param
 • metainformační modul: meta
 • modul linků: link
 • base modul: base

Moduly označené * jsou vyžadovány, aby dané zařízení odpovídalo standardu XHTML Basic. Zajímavé je, že chybí element script. Standard nepředpokládá, že všechna zařízení jsou schopna vykonávat skripty, a proto je nepovoluje. Jak je krásně řečeno v jednom dokumentu W3C: Obsah by měl být čitelný, i když skriptování není dostupné, což by si především měli přečíst někteří zarytí java-scriptaři.

Dále chybí element i atribut style. Dokumenty napsané v XHTML Basic by již měly mít skutečně oddělený obsah od definice vzhledu. Doporučené je na stylesheet odkazovat pomocí elementu link. Kaskádové styly CSS2 dovolují definovat vzhled pro více druhů výstupních zařízení a lze předpokládat, že tato zatím nedoceněná vlastnost bude stále nabývat na důležitosti. Také chybí presentační modul, tedy elementy zaměřené na vzhled (b, i, font...). Zatímco <b>toto je důležité</b> říká prohlížeči, aby text napsal tučně, a nebere v potaz, že některá zařízení nemusí být schopna psát tučným písmem, zápis <strong>toto je důležité</strong> dle standardů upozorňuje prohlížeč, že daná pasáž je důležitá. Zařízení pak provede samo předepsaným způsobem zvýraznění zadané části.

XHTML 1.1

Standard XHTML 1.1 je postaven na předchozím XHTML 1.0 Strict, z něhož odstraňuje všechny prvky, které byly označeny jako deprecated (překonané). Nesetkáte se například s atributem name, jehož funkci má nyní plně nahrazovat atribut id s unikátní hodnotou. Do XHTML 1.1 pochopitelně nebyl zahrnut žádný z elementů a atributů, které opustil již XHTML 1.0 Strict, takže například zcela chybí definice rámů a všechny atributy zaměřené na definici vzhledu elementu (align, width...). Překvapivě zůstává zachována nejstarší skupina elementů orientovaných na vzhled (b, i...), zatímco třeba atribut style je nově označen jako překonaný (deprecated), ačkoli toto je pochopitelné, protože tento atribut popírá myšlenku oddělení obsahu dokumentu od vzhledu.

Nasazení XHTML 1.1 je podle mě v nynějších podmínkách sporné z hlediska kompatibility. A tak stále zůstává nejpoužitelnějším standardem XHTML 1.0 Transitional. Výjimkou by mohly být dokumenty publikované na intranetu s jasně daným typem prohlížeče. Přesto je XHTML 1.1 přelomový standard, protože zbavuje HTML/XHTML nešvarů a přežitků přinesených z minulosti.

Související články

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Volby 2002 on-line
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *