XHTML – další atributy odkazů

13. ledna 2003

Dnes se podíváme na atributy fokusu (accesskey, tabindex, onfocus a onblur). Také se budeme věnovat možným hodnotám atributů rel a rev.

Parametrická entita %focus; – atributy fokusu

Tato entita obsahuje čtyři atributy, které se používají u elementů, které mohou obdržet tzv. fokus – ten se uplatňuje obvykle při procházení stránky klávesnicí (typicky pomocí klávesy TAB), kdy kurzor přeskakuje po jednotlivých odkazech a formulářových prvcích. Fokus mohou obdržet odkazy, prvky formulářů a klikací mapy. Nyní tedy k obsahu entity:

accesskey       %Character;       #IMPLIED

Obsahem tohoto atributu je jeden znak ze znakové sady dokumentu. S pomocí tohoto znaku potom utvoří prohlížeč klávesovou zkratku, prostřednictvím které může uživatel daný element aktivovat, tedy přenést na něj kurzor (u formulářových prvků) nebo se přemístit na jiné místo (v případě odkazu). Na PC je tvar této zkratky většinou Alt+daný znak, na Macu se místo Alt používá klávesa Cmd, záleží ale také na prohlížeči.

Pokud je tato klávesová zkratka stejná jako nějaká, kterou již uživatel používá k jiné funkci, obvykle zůstane této funkci. Proto si při použití tohoto atributu musíte dávat pozor.

Atribut accesskey je vhodné používat u důležitých prvků stránky, jako je navigace nebo vyhledávání, protože to mnoha uživatelům může ulehčit práci s vaším webem.

Musíte si také uvědomit, že prohlížeče většinou svého uživatele nijak neinformují o tom, že má stránka asociované klávesové zkratky. Tento úkol zůstává na vás. Můžete například zvýraznit písmena, která tvoří zkratky, můžete udělat jakýsi návod k používání vaší stránky, nebo můžete tuto informaci umístit do atributu title

tabindex       %Number;       #IMPLIED

Obsahem tohoto atributu je číslo, pomocí kterého můžete změnit pořadí procházení dokumentu klávesnicí. Když je stránka procházena pomocí klávesnice (obvykle klávesou Tab), přeskakuje se kurzorem po odkazech, formulářových prvcích a externích objektech (definovaných pomocí elementu object), a to v pořadí, v jakém jsou definovány ve zdrojovém kódu dokumentu.

Pokud ale přiřadíte některým z těchto elementů atribut tabindex s hodnotou od 1 do 32767 (proč bylo zvoleno zrovna toto číslo, to ví asi jenom pánové z W3C), potom se nejprve prochází tyto elementy, a to v pořadí od nejnižšího do nejvyššího čísla, a až poté ostatní elementy (opět podle pořadí ve zdrojovém kódu). Jako hodnotu můžete použít i „0“, v takovém případě je s elementem nakládáno, jako by tento atribut přiřazen neměl.

Pokud má více elementů v dokumentu stejnou hodnotu atributu tabindex, potom je první procházen ten element, který se vyskytuje dříve ve zdrojovém kódu.

Hodnoty atributu tabindex na sebe nemusí navazovat, takže klidně můžete použít jeden element s hodnotou „2058“ a druhý s hodnotou „31205“.

onfocus       %Script;       #IMPLIED

Tato událost je aktivována, když element obdrží fokus (tj. je na něj zaměřen kurzor při navigaci klávesou Tab nebo je aktivován ukazovacím zařízením).

onblur       %Script;       #IMPLIED

Tato událost je aktivována ve chvíli, kdy element ztratí fokus, jedná se o protiklad onfocus.

Tyto atributy se u některých elementů vyskytují i jednotlivě, nemusí být tedy za všech okolností reprezentovány entitou %focus;. Vždy ale mají ten samý (zde popsaný) význam.

Parametrická entita %LinkTypes; – vztahy s jinými dokumenty

Nyní si rozebereme hodnoty, které mohou být obsahem atributů rel a rev elementů a a link. Připomínám, že oba atributy specifikují vztah aktuálního a odkazovaného zdroje. Hodnoty nejsou citlivé na velká a malá písmena.

alternate
Označuje alternativní verzi aktuálního dokumentu. Pokud je použit dohromady s atributem hreflang, potom označuje verzi v jiném jazyce. V případě, že je použit s atributem media (to je možné pouze u elementu link), potom označuje verzi pro jiné médium.
stylesheet
Označuje soubor stylů pro daný dokument (používá se většinou s elementem link) – asociování souborů se styly ke XHTML dokumentům se budeme věnovat příště.
start
Odkazuje na první dokument z určité kolekce dokumentů (aktuální dokument musí být součástí této kolekce).
next
Odkazuje na následující dokument z kolekce dokumentů.
prev
Určuje předchozí dokument z kolekce dokumentů. Někteří interpreti XHTML podporují i hodnotu previous, která je významově shodná, ale doporučuji vám držet se hodnoty prev.
contents
Označuje dokument, který slouží jako obsah dané série dokumentů. Někteří interpreti XHTML ovládají také hodnotu ToC (z angl. Table of Contents), ale opět vám doporučuji držet se slova contents.
index
Odkazuje na dokument, který slouží jako rejstřík aktuálního dokumentu.
glossary
Určuje dokument se slovníkem pojmů, které náleží k aktuálnímu dokumentu.
copyright
Odkazuje na dokument obsahující prohlášení o copyrightu.
chapter
Označuje dokument sloužící jako kapitola v kolekci dokumentů.
section
Označuje dokument sloužící jako oddíl (oblast) v kolekci dokumentů.
subsection
Odkazuje na dokument sloužící jako podsekce v kolekci dokumentů.
appendix
Identifikuje dokument sloužící jako dodatek (příloha) v kolekci dokumentů.
help
Určuje dokument obsahující další nápovědné informace (odkazy na jiné zdroje apod.).
bookmark
Říká, že daný odkaz slouží jako bookmark, tj. může být použit k odkazování se na tento dokument nebo jeho část. Měl by se odkazovat na určité vstupní místo do dokumentu. V jednom dokumentu se může vyskytovat více takových odkazů současně. K popisu takového odkazu lze použít atribut title.

Kromě právě popsaných hodnot můžete použít i vlastní hodnoty, ale v takovém případě byste měli uvést atribut profile elementu head k vysvětlení významu těchto hodnot.

Hodnotou atributů rel a rev může být buď jedno klíčové slovo nebo jejich výčet, kde jsou od sebe jednotlivá slova oddělená mezerami.

K použití atributů rel a rev se pravděpodobně dostanete spíše u elementu link, kterým se budeme zaobírat v příštím článku. Také si ukážeme nejčastější upotřebení těchto atributů.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *