XHTML – nadpisy, informace o autorovi a změny v dokumentu

10. února 2003

Podívejme se podrobněji na problematiku rozčlenění dokumentu na logické úseky pomocí nadpisů, poskytování informací o autorovi a vyznačování změn v dokumentu.

Elementy h1, h2, h3, h4, h5 a h6 – nadpisy

Povolený obsah: %Inline;

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).

Element h1 v XHTML 1.0 Strict DTD

Element h2 v XHTML 1.0 Strict DTD

Element h3 v XHTML 1.0 Strict DTD

Element h4 v XHTML 1.0 Strict DTD

Element h5 v XHTML 1.0 Strict DTD

Element h6 v XHTML 1.0 Strict DTD

Elementy nadpisů stručně popisují část dokumentu, kterou předcházejí. Pomocí nich byste měli dokument rozčlenit na strukturální bloky. Interpret XHTML je také může využít k vytvoření obsahu daného dokumentu.

Jak vidíte, existuje šest úrovní nadpisů – od h1, který má nejvyšší důležitost a v každém dokumentu by se měl vyskytovat právě jednou, po h6 s nejmenší důležitostí. V dokumentu byste navíc neměli přeskakovat jednotlivé úrovně nadpisů, tzn. nepoužívat h3 hned po h1 apod.

Vizuální prohlížeče obvykle vykreslují nadpisy jako blokové elementy tučným zvětšeným písmem (velikost logicky odpovídá důležitosti nadpisu, takže např. h1 je největší), ale toto zobrazení můžete změnit pomocí stylů.

Nyní příklad:

<h2>Renesance<h2>
<p>Mezi renesanční autory řadíme například Giovanniho Boccaccia, Francesca Petrarcu nebo Williama Shakespearea.<p>
  <h3>Giovanni Boccaccio</h3>
  <p>Tento italský spisovatel se proslavil hlavně svou novelou Dekameron.</p>
    <h4>Dekameron</h4>
    <p>Toto dílo začíná ve Florencii v době moru. Sedm paní a tři pánové odtud utíkají na venkov, kde zůstanou po deset dní, během kterých si vyprávějí nejrůznější příběhy.</p>
  <h3>Francesco Petrarca</h3>
  <p>Další italský autor, který se proslavil hlavně svými sonety.</p>

Element address – informace o autorovi

Povolený obsah: %Inline;

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).

Element address v XHTML 1.0 Strict DTD

Tento element se používá k poskytování informací o autorovi dokumentu nebo nějaké jeho větší části. Většinou se vyskytuje na začátku nebo na konci dokumentu. Např.:

<address>
<a href=“mailto:martin@snizekweb.cz“ title=“e-mail“>Martin Snížek</a>, 5. února 2003
</address>

Element address je blokový a stejně jako nadpisy nebo odstavce může obsahovat pouze text a řádkové elementy (kvůli parametrické entitě %Inline;, na kterou má deklarován svůj obsah).

Elementy ins a del – označování změn v dokumentu

Povolený obsah: %Flow;

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).
cite       %URI;       #IMPLIED
Tento atribut má obsahovat adresu dokumentu, který popisuje důvod změny v dokumentu. Tento důvod může být popsán i v atributu title.
datetime       %Datetime;       #IMPLIED

Tento atribut specifikuje datum a čas změny ve formátu ISO:

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
YYYY – reprezentuje rok (čtyři čísla)
MM   – reprezentuje měsíc (01-12)
DD   – reprezentuje den v měsíci (01-31)
hh   – reprezentuje hodinu (00-23)
mm   – reprezentuje minutu (00-59)
ss   – reprezentuje vteřinu (00-59)
TZD  – reprezentuje časové pásmo: Z znamená UTC (Coordinated Universal Time), jinak musíme použít zápis +hh:mm nebo −hh:mm, podle toho, jestli je náš čas před UTC (+) nebo za UTC (−) – hh znamená počet hodin před/za UTC, mm počet minut
Pokud není znám přesný počet hodin, minut nebo vteřin, může na jejich místě být použit zápis 00.

Tento typ je citlivý na velikost písmen, tzn. „T“ a „Z“ musí být uvedena velká.

Element ins v XHTML 1.0 Strict DTD

Element del v XHTML 1.0 Strict DTD

Uvedené elementy se používají k vyznačení částí dokumentu, které byly vloženy (ins) nebo odstraněny a déle již neplatí (del), a to pokud chcete tento stav u nich zdůraznit. Příklad:

<p>Příští setkání se koná <del cite=“proc.html“ datetime=“2003-04-10T00:00:00+1:00″>12. 4.</del><ins>15. 4.</ins>.</p>

Z hlediska XHTML je na těchto elementech zajímavé, že se mohou chovat jako blokové i řádkové, ale ne současně. Tzn. pokud vystupují jako řádkové (tak je to i v našem příkladě, protože element p může obsahovat pouze řádkové elementy), nemohou obsahovat blokové elementy, jako jsou odstavce nebo nadpisy. Také mohou vystupovat jako blokové:

<del>
<p>Příští číslo vyjde: 18. 5. 2003</p>
</del>
<ins>
<p>Příští číslo již nevyjde.</p>
</ins>

Interpretace těchto elementů je různá, může být použito např. přeškrtnuté písmo pro del, odlišný font pro ins apod., toto zobrazení můžete změnit pomocí stylů.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *