XHTML – titulek, skupiny řádků a řádky tabulek

24. září 2003

V následujícím článku si budeme povídat o titulku tabulky, ukážeme si jednotlivé skupiny řádek tabulky a také samotné řádky.

Element caption – titulek tabulky

Povolený obsah: %Inline;

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).

Element caption v XHTML 1.0 Strict DTD

Nepovinný element caption by měl obsahovat titulek (nadpis) tabulky. Tento titulek by měl sloužit hlavně k rychlému pochopení významu tabulky, delší popis struktury a účelu tabulky by měl obsahovat atribut summary elementu table.

Co se týče vizuálního výstupu, titulek tabulky se nachází obvykle na vrcholu tabulky, jeho umístění ale může být změněno ve stylech.

Elementy thead, tfoot a tbody – skupiny řádků

Povolený obsah: (tr)+

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).
align       (left|center|right|justify|char)       #IMPLIED
Tento atribut určuje zarovnání textu v buňkách tabulky, které patří do dané skupiny řádků. Hodnota left zarovná text doleva, center na střed, right doprava, justify do bloku („na obě strany“) a char zarovná buňky podle určitého znaku (např. desetinné čárky) – v takovém případě prohlížeč musí zohlednit i hodnoty atributů char a charoff.
char       %Character;       #IMPLIED
Určuje znak, podle kterého se má text zarovnat, v případě, že je align="char".
charoff       %Length;       #IMPLIED
Nastavuje odsazení textu od levého okraje až ke znaku, podle kterého se text zarovnává (v případě, že je align="char").
valign       (top|middle|bottom|baseline)       #IMPLIED
Určuje svislé zarovnání textu v buňkách tabulky, které jsou součástí dané skupiny řádků. Hodnota top zarovná text nahoru, hodnota middle na střed (výchozí hodnota), bottom dolů a baseline zaručí, že všechny buňky v jednom řádku budou mít první řádek textu zarovnán na stejnou základní linku.

Element thead v XHTML 1.0 Strict DTD

Element tfoot v XHTML 1.0 Strict DTD

Element tbody v XHTML 1.0 Strict DTD

Řádky v tabulce je možné rozdělit do skupin pomocí elementů thead, tfoot a tbody. Tyto elementy se liší svým významem, ale jsou u nich povoleny ty samé atributy a mají ten samý povolený obsah (jeden či více elementů tr, což je řádek tabulky).

Element thead označuje ty řádky tabulky, které tvoří její záhlaví. Jsou to obvykle buňky s názvy či popisky sloupců, neobsahují samotná data.

Element tfoot označuje ty řádky tabulky, které tvoří její zápatí. Zde se mohou nacházet například součty sloupců nebo jiný jejich souhrn.

Element tbody by měl obsahovat samotná data tabulky (tělo).

Elementy thead a tfoot se mohou v tabulce vyskytovat maximálně jednou, element tbody i vícekrát (rozdělit tabulku do více těl byste měli v případě, že se její části zabývají odlišnými tématy, mají jiný význam).

Zápatí tabulky (tfoot) navíc musí následovat hned za jejím záhlavím (thead), až za nimi se může nacházet tělo tabulky (tbody) – při zobrazení tabulky je ale pořadí záhlaví, tělo, zápatí. Tato zdánlivá nelogičnost je zapříčiněna pořadím nahrávání tabulky – interpret XHTML by měl nejdříve obdržet a zobrazit záhlaví a zápatí tabulky, a až poté mezi ním zobrazovat její tělo.

Informací o záhlaví a zápatí může interpret XHTML využít tak, že zobrazí tělo tabulky s posuvníkem, zatímco záhlaví a zápatí budou nad, respektive pod, tímto tělem a při jeho posouvání budou trvale viditelné. Stejně tak při tisku může být záhlaví a zápatí zopakováno na každé straně, na které je tabulka tisknuta.

Element tr – řádek tabulky

Povolený obsah: (th|td)+

Atributy:

%attrs;
Tato parametrická entita obsahuje další parametrické entity:
%coreattrs; (atributy id, class, style a title),
%i18n; (atributy lang, xml:lang a dir) a
%events; (atributy onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown a onkeyup).
align       (left|center|right|justify|char)       #IMPLIED
Tento atribut zde má stejný význam jako u skupin řádků, pouze se používá pro buňky uvnitř daného řádku.
char       %Character;       #IMPLIED
Tento atribut zde má stejný význam jako u skupin řádků, pouze se používá pro buňky uvnitř daného řádku.
charoff       %Length;       #IMPLIED
Tento atribut zde má stejný význam jako u skupin řádků, pouze se používá pro buňky uvnitř daného řádku.
valign       (top|middle|bottom|baseline)       #IMPLIED
Tento atribut zde má stejný význam jako u skupin řádků, pouze se používá pro buňky uvnitř daného řádku.

Element tr v XHTML 1.0 Strict DTD

Element tr reprezentuje řádek tabulky, přičemž v sobě uzavírá buňky, které tento řádek tvoří (elementy th a td). Obvykle se nachází uvnitř jedné ze skupin řádek:

<table summary=“…“>
  <caption>…</caption>
  <thead>
    <tr> <!– první řádek –>
      …
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <!– tato tabulka neobsahuje zápatí –>
    <tr> <!– druhý řádek –>
      …
    </tr>
    <tr> <!– třetí řádek –>
      …
    </tr>
  </tbody>
</table>

Element tr však může stát i osamoceně (toto řešení je vhodné hlavně u krátkých tabulek, které nepotřebují rozdělení na záhlaví, zápatí a tělo):

<table summary=“…“>
  <caption>…</caption>
  <tr> <!– první řádek –>
    …
  </tr>
  <tr> <!– druhý řádek –>
    …
  </tr>
  <tr> <!– třetí řádek –>
    …
  </tr>
</table>

V příštím článku se budeme zabývat buňkami tabulky.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Nové přechody - přehled 2.
Další článek synopsypromotion.com
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *