Autoři OdMarek Branický

Marek Branický

93 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
EJB kontajner by mal manažovať zásobník SB inštancií takým spôsobom, aby čo najefektívnejšie obsluhoval požiadavky klientov. V závislosti od nastavenia a počtu požiadaviek...
Pokračovat

0
Home rozhranie pre session beans deklaruje metódy určené na vytváranie a mazanie session objektov. Na rozdiel od entity beans nie je možné...
Pokračovat

0
Rovnako ako pri entity beans, aj v prípade session beans je to, ako ju klient vidí, definované prostredníctvom jej komponentného rozhrania. Preto...
Pokračovat

0
Na rozdiel od entity beans, ktorých cieľom je manipulovať s perzistentnými dátami, úlohou session beans je vykonávať biznis logiku. Session beans si...
Pokračovat

0
Po implementácii CMP enterprise beanu obvykle nasleduje definovanie deployment deskriptora. Preto sa budeme venovať jeho tvorbe z pohľadu Container Managed Persistence. Všetky...
Pokračovat

0
Bez ohľadu na to, akú perzistentnú metódu si vyberiete pre danú entitu, vždy musíte implementovať rozhranie EntityBean. Z toho okrem iného vyplýva,...
Pokračovat

0
V tomto článku plynulo prejdeme na druhý spôsob možnej implementácie entitných EJB objektov, ktoré predstavujú možnú alternatívu. Namiesto kódovania všetkých prístupových metód...
Pokračovat

0
V tomto článku zakončíme tématiku BMP (Bean Managed Persistence), a to tým, že si ukážeme, ako nami vytvorené triedy a rozhrania nasadíme na aplikačný...
Pokračovat

0
Niektorí poskytovatelia adresárových služieb, ako je LDAP, môžu vyžadovať od klienta prístupové meno a heslo pri snahe o pripojení a hľadaní objektov v rámci namespace....
Pokračovat

0
V predchádzajúcich článkoch o Java technológii Java Naming and Directory Interface sme takmer nespomenuli, že JNDI je pomerne často využívané v súvislosti s EJB, respektíve...
Pokračovat

0
Keď klient zavolá nejakú vyhľadávaciu metódu find, kontajner následne zavolá korešpondujúcu ejbFind metódu. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že v prípade tejto metódy...
Pokračovat

0
V predchádzajúcom článku sme načrtli spôsob implementácie synchronizačných metód ejbLoad a ejbStore. Ako ste si mohli všimnúť, v prvej menovanej metóde sme, čo...
Pokračovat

0
Okrem vykonávania rôznych biznis metód, má entitná trieda najviac práce so synchronizovaním svojho stavu s korešpondujúcimi dátami v podkladovej databáze. K tomuto účelu sú...
Pokračovat

0
Už viete, že ak sa rozhodnete vo vašich entitných triedach využívať princíp BMP, budete si musieť zabezpečiť obsah volania jednotlivých callback...
Pokračovat

0
Bez ohľadu na to, či používate ORM (Object-Relational Mapping) alebo nie, mali by ste poznať aspoň základy technológie JDBC, ak chcete...
Pokračovat