Články autora Marek Branický

EJB 2.x – Session Beans (implementácia – 2. časť)

9. července 2007

EJB kontajner by mal manažovať zásobník SB inštancií takým spôsobom, aby čo najefektívnejšie obsluhoval požiadavky klientov. V závislosti od nastavenia a počtu požiadaviek sa kontajner dynamicky rozhoduje, kedy bude nová inštancia vytvorená,

EJB 2.x – Session Beans (implementácia – 1. časť)

18. června 2007

Home rozhranie pre session beans deklaruje metódy určené na vytváranie a mazanie session objektov. Na rozdiel od entity beans nie je možné v home rozhraní deklarovať vyhľadávacie metódy, respektíve home metódy. V prípade

EJB 2.x – Session Beans (Component Interface)

13. dubna 2007

Rovnako ako pri entity beans, aj v prípade session beans je to, ako ju klient vidí, definované prostredníctvom jej komponentného rozhrania. Preto si pripomeňme, že každé remote rozhranie musí rozširovať triedu

EJB 2.x – Session Beans (Stateful a Stateless)

14. března 2007

Na rozdiel od entity beans, ktorých cieľom je manipulovať s perzistentnými dátami, úlohou session beans je vykonávať biznis logiku. Session beans si môžete predstaviť ako rozšírenie klienta. Architektúra EJB poskytuje pre

EJB 2.x – Entity Beans (CMP – deployment entity)

2. března 2007

Po implementácii CMP enterprise beanu obvykle nasleduje definovanie deployment deskriptora. Preto sa budeme venovať jeho tvorbe z pohľadu Container Managed Persistence. Všetky uvedené príklady budú vzorové a typické, s ktorými sa môžete pri

EJB 2.x – Entity Beans (CMP – implementácia CCM metód)

28. prosince 2006

Bez ohľadu na to, akú perzistentnú metódu si vyberiete pre danú entitu, vždy musíte implementovať rozhranie EntityBean. Z toho okrem iného vyplýva, že vždy musíte implementovať tie isté CCM metódy. Rozdiel

EJB 2.x – Entity Beans (CMP – deklarovanie CMP entity)

19. prosince 2006

V tomto článku plynulo prejdeme na druhý spôsob možnej implementácie entitných EJB objektov, ktoré predstavujú možnú alternatívu. Namiesto kódovania všetkých prístupových metód potrebných na ukladanie stavu entity budeme v tomto prípade vytvárať

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – deployment entity)

14. září 2006

V tomto článku zakončíme tématiku BMP (Bean Managed Persistence), a to tým, že si ukážeme, ako nami vytvorené triedy a rozhrania nasadíme na aplikačný server. Vytvoríme si konfiguračný súbor označovaný ako deployment descriptor

JNDI – zabezpečenie prístupu a riešenie častých problémov s JNDI

10. května 2006

Niektorí poskytovatelia adresárových služieb, ako je LDAP, môžu vyžadovať od klienta prístupové meno a heslo pri snahe o pripojení a hľadaní objektov v rámci namespace. Spôsob, ako obvykle splniť požiadavky poskytovateľa, je nastaviť potrebné

JNDI – lokalizácia EJB objektov

26. dubna 2006

V predchádzajúcich článkoch o Java technológii Java Naming and Directory Interface sme takmer nespomenuli, že JNDI je pomerne často využívané v súvislosti s EJB, respektíve ako tieto dve technológie úzko spolupracujú. Tak trochu to

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – finder metódy a mazanie entít)

3. února 2006

Keď klient zavolá nejakú vyhľadávaciu metódu find, kontajner následne zavolá korešpondujúcu ejbFind metódu. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že v prípade tejto metódy ste zodpovedný iba za vrátenie hodnoty primárneho kľúča, ktorý

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – spolupráca medzi entitami)

19. ledna 2006

V predchádzajúcom článku sme načrtli spôsob implementácie synchronizačných metód ejbLoad a ejbStore. Ako ste si mohli všimnúť, v prvej menovanej metóde sme, čo sa týka predmetu (objektu) aukcie, nemali k dispozícii priamo tento

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – načítanie a uloženie entitného objektu)

17. ledna 2006

Okrem vykonávania rôznych biznis metód, má entitná trieda najviac práce so synchronizovaním svojho stavu s korešpondujúcimi dátami v podkladovej databáze. K tomuto účelu sú určené dve špeciálne metódy, ejbLoad a ejbStore.

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – vytvorenie entitnej triedy)

2. listopadu 2005

Už viete, že ak sa rozhodnete vo vašich entitných triedach využívať princíp BMP, budete si musieť zabezpečiť obsah volania jednotlivých callback metód vo vlastnej réžii. Vieme tiež, že ak klient

EJB 2.x – Entity Beans (BMP – vytvorenie a použitie dátového zdroja)

27. října 2005

Bez ohľadu na to, či používate ORM (Object-Relational Mapping) alebo nie, mali by ste poznať aspoň základy technológie JDBC, ak chcete implementovať vaše entity beans použitím BMP (Bean-Managed Persistence). Preto

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 7