Autoři OdMarek Branický

Marek Branický

Profilový obrázek
93 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0

Jeden z kľúčových aspektov EJB architektúry je distribuovanosť. Pod týmto výrazom sa rozumie, že nie všetky objekty musia bežať v rámci tej istej...

0

SUN Java Studio Creator (JSC) je dvojcestný RAD nástroj na tvorbu JSP-based aplikácií s využitím technológií JavaServer Faces (JSF) a...

0

Ako som už spomenul v úvodnom článku, Enterprise JavaBeans je chápaná ako komponentovo orientovaná architektúra pre distribuovaný computing. Samotné Enterprise Beans (EB)...

0

V tomto článku si okrem iného zadefinujeme objektový model pre našu aplikáciu. Tento model však nemusí byť definitívny, ale postupne, ako sa...

0

V prípade EJB nie je vôbec jednoduché ilustrovať jednotlivé koncepty technológie na jednoduchých príkladoch, obsiahnutých v samostatných článkoch. Preto som sa rozhodol navrhnúť...

0

Architektúra EJB 2.x, ktorá je súčasťou Java 2 Enterprise Edition (J2EE), sa stala akceptovaným štandardom pre budovanie distribuovaných, mission-critical aplikácií. Špecifikácia EJB robí...

0

V tomto článku o servletoch ukončíme tému logovania informácií. Naším hlavným cieľom bude vytvoriť si vlastný logger a priradiť mu appender. Teda zameriame sa...

0

V predchádzajúcom článku sme načali problematiku logovania informácií prostredníctvom servletov. Povedali sme si niečo o logovacom nástroji Log4J a ako ho môžeme využiť. Uviedli...

0

Pri práci a hlavne pri odlaďovaní servletov vývojár aplikácie veľmi často potrebuje zaznamenávať rôzne typy informácií. Logovanie môžete využiť nie len na...

0

Týmto článkom, venovaným testovaniu výstupu zo stránok JSP, sériu o Cactuse uzavrieme. Ukážeme si, ako je možné jednoducho otestovať odpoveď, ktorú dostaneme...

0

Využívanie regulárnych výrazov v rôznych programovacích jazykoch je veľmi zaujímavá a komplexná téma. Samotné regulárne výrazy (regular expressions) majú pomerne komplikovanú syntax s množstvom...

0

Vytváranie funkčných servletov prináša mnohé problémy a úlohy, s ktorými sa musí vývojár spoľahlivo vysporiadať. Často sú to rôzne prekážky, s ktorými nie je...

0

V tomto článku, venovanom testovaciemu frameworku Cactus, budeme pokračovať v testovaní funkčnosti servlet filtrov. Pôjde o servlet, ktorého jedinou úlohou je overiť, či klient...

0

V predošlom článku sme si ukázali, ako je možné testovať vykonávanie metód, zodpovedných za sledovanie session. Vyskúšali sme si to na príklade...

0

V tomto článku si ukážeme možnosti technológie nazvanej server push. Táto technológia podporovaná Servlet API je však mizerne podporovaná najpoužívanejšími prehliadačmi. Preto...