Autoři OdMarek Branický

Marek Branický

Profilový obrázek
93 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0

V tomto článku sa detailne pozrieme na to, akým spôsobom môžeme získať informácie obsiahnuté v premenných prostredia. Dozvieme sa, prostredníctvom akého objektu sú...

0

Pre každú entity bean, ktorú vytvoríte, si máte možnosť zvoliť spôsob, akým bude jej stav synchronizovaný s podkladovou databázou. V podstate máte dve...

0

EJB kontajner spravuje životný cyklus entitných objektov prostredníctvom množiny callback metód vykonávaných nad príslušnými inštanciami. Tieto metódy sú jednak z tých definovaných...

0

Cieľom predošlých článkov bolo vysvetliť, ako zadeklarovať rozhrania pre entity beans, ktoré sú vystavené voči klientom. Nezaoberali sme sa však zatiaľ...

0

V predchádzajúcich článkoch sme niekoľkokrát spomenuli výraz "previazanie" (binding). Napriek tomu, že v JNDI API sa nachádza aj trieda s rovnakým názvom, oveľa častejšie...

0

Každá entity alebo session bean musí mať home rozhranie, ktoré môže byť odvodené z javax.ejb.EJBHome, respektíve z javax.ejb.EJBLocalHome rozhrania. Home rozhranie poskytuje metódy,...

0

Existujú tri základné spôsoby, ako je možné nastaviť environment properties, respektíve premenné prostredia pri JNDI. Prvý spôsob predpokladá použitie špeciálneho konfiguračného...

0

Každý entitný objekt musí mať asociovaný objekt primárneho kľúča, alebo jednoducho primárny kľúč. Táto požiadavka vyplýva z toho, že entitné objekty v drvivej...

0

Predtým, ako klient bude môcť využiť služby ponúkané JNDI, musí túto službu vyhľadať na sieti a získať spojenie. Znie to ako paradox,...

0

V predchádzajúcom článku sme začali vytvárať rozhrania pre entity beans, ktoré budeme potrebovať pre náš príklad elektronickej aukcie. V tomto článku budeme pokračovať,...

0

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, že klient pristupuje k entity alebo session beans prostredníctvom ich component rozhraní. Toto rozhranie pozostáva buď z lokálneho...

0

Cieľom JNDI je priniesť použiteľné rozhranie na prácu s rôznymi mennými a adresárovými službami. Tieto články o Java Naming and Directory Interface (JNDI) si...

0

Entity Bean (ďalej aj ako EB) reprezentuje perzistentný objekt, ktorý obvykle korešponduje s jedným alebo viacerými (v prípade previazaných tabuliek) riadkami relačnej databázovej...

0

Vytváranie inštancií enterprise beanov je podstatne odlišné od vytvárania klasických inštancií Java objektov v rámci jednej JVM. V skutočnosti nemusí ani prísť k vytvoreniu...

0

V minulej časti seriálu sme si vysvetlili, že pri snahe o prístup k EJB, musí klient vždy použiť príslušné rozhranie danej...