Články autora Martin Snížek

XHTML – seznamy a výčty

17. března 2003

V podrobném přehledu XHTML budeme pokračovat seznamy a výčty, mimořádně důležitými prvky XHTML pro strukturování textu.

XHTML – další textové elementy

24. února 2003

V dnešním článku se podíváme, jak vytvořit takzvaný subskript a superskript, budeme se zabývat zalamováním řádků, speciálními znakovými entitami a také si představíme zvláštní element pre.

XHTML – hlavní sémantické elementy

17. února 2003

Hlavní sémantické elementy XHTML jsou takové elementy, které říkají něco o obsahu, který obklopují, a umožňují tak i počítačům porozumět textu alespoň na minimální úrovni.

XHTML – nadpisy, informace o autorovi a změny v dokumentu

10. února 2003

Podívejme se podrobněji na problematiku rozčlenění dokumentu na logické úseky pomocí nadpisů, poskytování informací o autorovi a vyznačování změn v dokumentu.

Pokročilé zpracování událostí napříč platformami

6. února 2003

Standardní model událostí, definovaný ve specifikaci DOM level 2, není v současnosti podporován nejrozšířenějším prohlížečem, Internet Explorerem od Microsoftu. Ten používá vlastní model, který je ale se standardním v mnoha ohledech srovnatelný. Proto

Schováváme CSS před prohlížeči

30. ledna 2003

V podpoře CSS v dnešních prohlížečích se stále ještě vyskytují chyby. Proto často potřebujeme určitý kus CSS skrýt před nějakým konkrétním prohlížečem s konkrétní chybou. To můžeme udělat efektivně i v samotných tabulkách stylů, pomocí

XHTML – element link

20. ledna 2003

Dnes si ukážeme element link. Ten slouží k definování vztahů dokumentu s jinými zdroji. Velmi často se využívá také k asociaci souborů se styly, kde nám umožňuje specifikovat různé alternativní styly.

XHTML – odkazy

16. ledna 2003

Dnes si budeme povídat o odkazech – řekneme si, jak je vytvářet, ale především jak je správně používat. Tento článek ve skutečnosti předchází minulému článku, při jeho korekturách však bylo

XHTML – další atributy odkazů

13. ledna 2003

Dnes se podíváme na atributy fokusu (accesskey, tabindex, onfocus a onblur). Také se budeme věnovat možným hodnotám atributů rel a rev.

XHTML – tělo dokumentu, kontejnery a odstavce

23. prosince 2002

V dnešním článku se podíváme na element body, sloužící k uzavření obsahu stránky, kontejnery div a span, jež nám umožňují dělit obsah na specifické oblasti, a element p, který vytváří odstavce.

Formátujeme seznamy a výčty v CSS

11. prosince 2002

Seznamy a výčty jsou ve vizuálních prohlížečích formátovány poměrně „anarchisticky“. Proto je dnes trochu zkrotíme s pomocí CSS, abychom je mohli bez obav o narušení jednotnosti a dobrého vzhledu stránky využívat.

Navigační menu pomocí CSS

3. prosince 2002

Dnes si ukážeme, jak pouze pomocí CSS vytvořit navigační menu s roll-over efekty. Jedná se o oblast CSS, která je využitelná již v dnešních prohlížečích, proto byste si článek rozhodně neměli nechat ujít!

XHTML – styly, entita %attrs; a shrnutí

27. listopadu 2002

Představím parametrickou entitu %attrs;, sdružující v sobě nejpoužívanější atributy, použitelné u většiny elementů. Seznámím vás také se styly a jak je lze začlenit do XHTML. Neopomenu také shrnout poznatky o XHTML, které jste

XHTML – klientské skripty

20. listopadu 2002

Klientské skripty zajišťují určité chování stránky na základě vnějších podnětů, například akcí uživatele (po přejetí myší nad obrázkem se tento obrázek změní), typu počítače, prohlížeče, rozlišení obrazovky a podobně. Martin Snížek

XHTML – element meta a jeho použití

13. listopadu 2002

Dalším elementem z hlavičky dokumentu, kterým se v našem seriálu budeme zabývat, je meta. Kromě vysvětlení jeho syntaxe a významu si uvedeme také většinu jeho tvarů, které se ve stránkách používají.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6