Články autora Roman Riedl

Internet klienti v 602SQL – špeciality

22. července 2003

V poslednom článku o internet klientoch v 602SQL vám ukážem niekoľko špeciálnych prípadov práce s WBIK – prácu so súbormi, s cookies a s fulltextom.

Internet klienti v 602SQL – WBC konektory 2.

16. července 2003

Predchádzajúci článok bol venovaný WBC konektorom – od syntaxe až po použitie systémových premenných. V tomto článku popis WBC konektorou dokončíme rozborom príkazov a definovaním chybovej šablóny.

Internet klienti v 602SQL – WBC konektory 1.

8. července 2003

Predchádzajúci článok bol venovaný HTW šablónam. Témou nasledujúcich dvoch článkov budú WBC konektory. WBC konektor obsahuje popis operácií, ktoré má WBIK vykonať s databázou. Najčastejšie sú to príkazy jazyka SQL. Vybrané

Internet klienti v 602SQL – HTW šablóny

3. července 2003

602SQL v súčasnej verzii 8.0 je balík programov obsahujúci SQL server, databázových klientov a ďalšie nástroje. Základné prvky dynamických stránok sú WBC konektory, HTW šablóny a WBS selektory. A práve HTW šablóny si v tomto

Použitie 602SQL ako nástroja na vytváranie web aplikácií

13. prosince 2002

602SQL je balík obsahujúci SQL server, nástroje na vytváranie klientských Windows aplikácií a aplikácií pre web. Má za sebou už vyše 10 ročnú históriu (predchádzajúce verzie niesli meno WinBase602). Na vytváranie