C# v kostce – pohotová referenční příručka pro .NET

4. června 2003

Nedávno se na pultech objevil překlad „C# in a Nutshel“, který vyšel vloni u O’Reily and Associates, Inc. Ačkoli má kniha v podtitulu slovo „příručka“, rozhodně nejde o nějaký dvacetistránkový sešitek, ale o pořádného bumbrlíčka s téměř osmi sty stranami, 26 jich zabírá jen rozsáhlý rejstřík usnadňující hledání. Podívejme se tedy, komu a zda vůbec může být kniha k užitku.

První část knihy představuje .NET framework a přehled programování aplikací nad .NET frameworkem, takže i ten, kdo teprve začíná v .NET, se dozví potřebné věci o kompilaci aplikací, o termínech jako CLR, MSIL, CLI, GAC a dalších v jazyce C#, ale naučí se zacházet i se základními nástroji pro kompilaci, dekompilaci a dalšími, které jsou standardní součástí .NET frameworku. Zabývá se čistě programováním a stavbou kódu, není zde tedy vazba například na Visual Studio.

Dále se čtenář seznámí se základy jazyka – příkazy, proměnnými, výrazy a klíčovými slovy. Probrána je také práce s třídami, dědičnost a přístup k typům i principy rozhraní. Přehled jazyka zakončují náročnější témata, jako jsou delegáti, práce s událostmi, zpracování výjimek. Jelikož se jedná především o referenční příručku, jsou zde zmíněné části v podstatě jen shrnuty.

Druhá část knihy je věnována soupisu těch nejdůležitějších namespaces knihovny tříd .NET frameworku a základní práci s obsaženými třídami a jejich členy (members). Kapitoly popisují práci se soubory, sítěmi, reflexí, vlákny, diagnostikou, XML. Jsou zde také ukázky, které lze přímo použít jako funkční základ aplikace.

Jádrem knihy je referenční čtvrtá část, obsahující přehled programovacího rozhraní typů .NET framworku. Je zde rozebráno více než dvacet namespaces a více než šest set typů. U každé třídy, struktury, delegáta, výčtu nebo rozhraní je stručný popis a úplný výpis všech členů daného typu i s případnými parametry. Dobré jsou i poznámky, kdy se občas mírně liší syntaxe oproti předpokládané, kdy například některý člen je v C# indexerem.

Pátou částí je příloha, ve které čtenář najde mnoho užitečných přehledů, jako je použití regulárních výrazů, převádění dat nebo namespaces.

Celá kniha je vytvořena jako referenční příručka jazyka, nejedná se tedy o učebnici tohoto jazyka, i tak ale autoři knihy jeho prvky stručně shrnují a ukazují na příkladech. Programátor zde velmi rychle zjistí, jaké parametry určitá metoda typu vyžaduje, nebo jakých hodnot může nabývat vlastnost třídy.

Na první pohled se zdá, že kódy příkladů jsou příliš zahuštěné a špatně se čtou. Zakrátko se však zorientujete i v řádcích ukázek, sudé řádky jsou podbarveny šedě, a tak i přes jejich malou vzdálenost se lze v kódu dobře orientovat. Místy je vidět až neobratná snaha přeložit vše do češtiny, takže se všude hovoří například o rámci .NET nebo oboru názvů (namísto namespace), ovšem toto je jen drobnost, se kterou se člověk snadno sžije.

Výborný je rozsáhlý rejstřík pro vyhledávání nejen podle namespaces, ale také jen podle názvu typu nebo názvu členu – tak lze snadno dohledat v jakých typech se vyskytuje metoda se známým názvem.

Ačkoli je kniha téměř sedm centimetrů tlustá, pracuje se s ní dobře, efekt samozavírání zde není až tak patrný, jak bychom čekali, a vazba nevypadá, že by se chtěla rozlomit. Celkově provedení knihy působí dojmem, že i něco vydrží.

V této krátké recenzi rozhodně nelze popsat úplně vše, neboť kniha je opravdu našlapaná doslova seznamem všeho, co C# nabízí. I když jsou v knize časté ukázky kódů, nebude nejspíš vhodná pro úplné začátečníky, počítá se minimálně se znalostí jiného programovacího jazyka. Osobně bych řekl, že je naprosto skvělá pro odborníky v PHP nebo ASP, kteří chtějí pokročit dále směrem k modernímu objektovému programování, ale také pro ty, kteří se rádi rýpají v kódu a nespokojí se jen s tím, co naklikají ve Visual Studiu. Vzhledem k rozsahu je celá kniha rozhodně vhodnou příručkou pro všechny, kteří programují v C#. Knihu rozhodně doporučuji také těm, které už nebaví stále dokola něco hledat v MSDN.

Informace o knize

Název: C# v kostce
Autor: Peter Drayton, Ben Albahari, Ted Neward
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 790,00 Kč (750,50 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *