Internet jako babylón jazyků

27. května 2002

Domácí uživatel internetu se většinou orientuje na české, slovenské a anglické stránky. Přitom samozřejmě existují stránky turecké, čínské, ruské nebo ukrajinské. Jejich návštěvnost nebude nezajímavá, ačkoli penetrace připojení k síti ve východní Evropě a Asii určitě nepatří k ohromujícím. Máme vůbec tušení, kolik lidí celosvětově používá připojení na internet a kolika jazyky se na něm mluví?

Jaká je struktura on-line populace?

Tento článek přináší především tabulky odhadů, kolik lidí se pohybuje v každé on-line jazykové zóně (počet rodilých mluvčích). Přehled je vytvořen podle jazyků a ne podle zemí, protože je jasné, že jazyková komunita neodpovídá zeměpisnému zařazení do územních celků.

Podle očekávání je možno za základní jazyk internetu považovat angličtinu. Je třeba si ovšem uvědomit překrytí kategorií „anglické“ a „neanglické“, protože mnoho Američanů používá na webu dvou jazyků. Kromě 45 milionů občanů, žijících v USA, pro které není angličtina rodný jazyk, předpokládají odborníci další skupinu cca 15 milionů, kteří angličtinu vůbec nezvládají. Dalších 30 milionů občanů USA může na webu surfovat nejen v rodném jazyce, ale i angličtině (v různé míře). Proto je nutno s touto možnou konjunkcí (a to nejen v angličtině) počítat a zohledňuje ji také tento přehled. Typickým příkladem může být fakt, že lidé mluví jiným jazykem doma a odlišným (oficiálním) v zaměstnání. Tabulka zohledňuje přístup k internetu ve dvou jazycích tak, že tyto předpoklady zdvojnásobí. Proto vcelku logicky součet anglické a neanglické on-line populace neodpovídá celkovému součtu.

Zatím stále víc než polovina (68 %) webových stránek je v angličtině, tento jazyk je na internetu od jeho počátku dominantní. Je to logické s ohledem na fakt, že angličtina jednoznačně nahrazuje mezinárodní řeč. Kdyby se bývalo ujalo Zamenhofovo umělé internacionální esperanto, možná by dnes bylo všechno jinak.


Zdroj: Global Reach

Tabulka s přehledem jazyků na internetu a jejich významu vzhledem k velikosti internetové populace a HDP jednotlivých zemí

Zastoupení jazyků na internetu

Odpovídají uvedená čísla realitě?

Hodnoty představují kvalifikované odhady, uskutečněné na základě znalosti geografických poměrů. V Americe dnes existují komerční společnosti, které podrobují Internet výzkumu z různých hledisek – kromě podílu jednotlivých zemí nebo jazykových zón se zkoumá například také rozdělení podle ras (mimochodem v Americe je k Internetu připojeno 50,3 % všech bílých obyvatel, 29,3 % celkové černošské populace, 49,4 % všech Asiatů a obyvatel Pacifických ostrovů plus 23,7 % Hispánců). Společnosti to nedělají ani z plezíru, ani z bratrské lásky, chtějí prostě Američanům dokázat, že web už není jen anglická záležitost. („Patřičné vyhotovení jazykových mutací si můžete zadat v naší agentuře!“)

Pro úplnost uvádím zdroje, z kterých přehled vychází (anglickou on-line populaci tvoří asi 228 milionů lidí):

 1. Angličtina v zemích, kde je oficiálním jazykem:
  • USA: podle dostupných údajů je on-line 174,6 milionu Američanů (Nielsen NetRatings), ale je nejisté, kolik z nich při přístupu na Internet používá angličtinu (stále roste počet těch, kteří neumí číst a mluvit anglicky). Zřejmě se jedná zhruba o 152,6 milionu.
  • Kanada má podle stejného výzkumu z roku 2002 on-line 17 milionů lidí, většina z nich využívá na webu angličtinu.
  • Austrálie oznamuje podle Nielsen NetRatings (2002) 10,6 miliony on-line populace.
  • Velká Británie: 33 milionů lidí on-line (Jupiter MMXI, 2001)
  • Irsko: 1,27 mil. podle Nielsen NetRatings, 2002
  • Podle ITU (výzkum z prosince 2000) se dalších 2,4 milionu anglicky mluvící on-line populace nachází v Jihoafrické republice.
  • Nový Zéland: 1,95 mil. lidí on-line (Nielsen NetRatings, 2002)
 2. Angličtina v zemích, kde není oficiálním jazykem:
  • Indie: 6 milionů (Gartner Asia Pacific, 2001)
  • Pákistán: 1,2 milionu (ISPAK, 2000)
  • Filipíny: 2 miliony (ITU, 2000)
 3. Další jazyky:
  • Čísla uvedená v přehledu se opírají o národní výzkumy. V případě České republiky se jedná o výsledky Internet monitoru (GfK – TN Sofres – STEM/MARK) z října 2001.

Jazyky na internetu – vývoj od roku 1996

Jak dále uvádí Global Reach, který sleduje strukturu internetové komunity od roku 1995, největší expanzi na webu zažívá čínština. Přesto její on-line populace představuje stále jen čtvrtinu skutečného množství obyvatel světa, kteří čínsky mluví. Ačkoli jasným favoritem je angličtina, penetrace japonštiny, holandštiny nebo italštiny by nás mohla inspirovat k vytvoření multilingválních webů. Máte-li ovšem 220 milionům čínsky mluvících surfařů co nabídnout [Čína zákonem uzavřela svůj prostor pro zahraniční subjekty, pozn. red.].

konec roku 1996 ’97 ’98 ’99 2000 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 A] B]
španělština 0 1 2 13 21 35 48 53 68 80 24 % 332
japonština 2 7 9 20 39 48 62 75 90 105 84 % 125
němčina 1 4 6 14 22 37 44 49 56 65 66 % 98
francouzština 0 2 3 10 17 18 25 28 33 38 53 % 72
čínština 0 1 2 10 31 48 75 125 170 220 25 % 885
skandinávské jaz. 2 2 3 8 11 11 12 13 13 14 73 % 19,3
italština 0 1 2 10 12 20 24 27 31 37 65 % 57
holandština 0 1 2 6 7 11 12 12 13 14 68 % 20
korejština 0 0 1 5 17 25 30 35 43 50 67 % 75
portugalština 0 0 1 4 11 14 20 26 32 35 21 % 170
jiné neanglické 0 11 15 20 29 36 57 66 90 89    
SOUČTY:
anglické 40 72 91 148 192 231 242 259 280 300 53 % 567
celkem neanglické 10 45 71 109 211 307 425 510 640 750 12 % 6400

A] % z celkového počtu
B] Horní limit (mil.) (množství lidí, žijících v každé jazykové zóně)
Zdroj: Global Reach

Struktura webu podle obsahu
anglický 68.4 %
japonský 5.9 %
německý 5.8 %
čínský 3.9 %
francouzský 3.0 %
španělský 2.4 %
ruský 1.9 %
italský 1.6 %
portugalský 1.4 %
korejský 1.3 %
jiný 4.6 %
celkem stránek na webu: 313 mld.

Zdroj: Vilaweb.com

Co z toho plyne pro české weby?

 1. Anglickou verzi by měly mít všechny stránky, které mají víc, než národní význam, nebo oslovují jiné, než české firmy (B2B) či spotřebitele (B2C).
 2. Promyslete si dopředu, kde vámi nabízené informace, produkty či služby mohou potřebovat a kde můžete obchodně uspět. Pokud to neumíte odhadnout, podívejte se na konkurenční weby, sežeňte si relevantní informace o patřičném segmentu trhu nebo o ně požádejte poradenskou firmu.
 3. Pokud usoudíte, že vaše zboží například nejvíce ocení Asiaté, zkuste si na základě podkladů z tohoto článku spočítat, zda a kdy se vám vrátí náklady, které by spolkla další jazyková verze (dá se odhadnout minimálně velikost trhu a jeho kupní síla).
 4. Nevrhejte se do ničeho po hlavě, důležitá je strategie, poznání vytčeného trhu včetně národních, náboženských či rasových odlišností. Konzultace u schopného poradce vám často zachrání zbytečně investované statisíce.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Červí díra ve Photoshopu
Další článek Přehled standardů W3C
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *