Týden s betou Flashe 6

20. prosince 2001

Mezi příznivci Flashe se už šeptá o nové, šestkové verzi. Přivedl mě k ní jeden nadšený flashař – Pavel Schallenberger, za což mu ještě jednou děkuji. S napětím jsem se pustil do testování, abych se mohl podělit o nejnovější poznatky.

Úvodní stránka

Úvodní obrazovka se v zásadě nijak neliší od verze 5. Novinkou, která mě zaujala, je jiná struktura panelů. Ty si můžete (stejně jako v předchozí verzi) libovolně poskládat po ploše. Nyní jich ale umístíte na plochu mnohem více, neboť je můžete rozbalovat podle potřeby. Toto řešení vychází vstříc těm uživatelům, kteří nemají možnost využít k práci dva monitory souběžně.

Pro práci s grafikou byly některé prvky z jednotlivých podnabídek umístěny přímo na hlavní plochu. Záložky, které znáte hlavně z používání knihoven, teď můžete využít i při práci s jednotlivými vrstvami (Layer). Došlo tak ke zpřehlednění a zefektivnění práce, zvláště, když do jedné záložky uložíte zvuky, do další akce a grafické prvky. Tyto záložky si můžete podle potřeby rozbalit, zabalit, přejmenovávat, přeskupovat nebo kopírovat z jedné do druhé.

Práce se složkami

K obrazu svému

Dalším vylepšením zpříjemňujícím a zefektivňujícím práci je panel Vlastnosti (Properties). Podle toho s čím pracujete, se panel s nástroji mění, aby jste pohodlně mohli nastavovat vlastnosti jednotlivých grafických prvků (sílu čáry, barevnost výplně, druh výplně aj.), textu (fonty, velikost, řez, umístění, dynamický text ad.), MovieClipů atd. Toto vylepšení ocení především začátečníci, kteří neví, jaké vlastnosti mohou danému prvku přidělit.

Vlastnosti

Flash umožní k tvorbě nových souborů využít šablon z předchozích příkladů, které jste si uložili do počítače jako jeden z možných následných formátů – Menus, Photo Slide Show a Presentation.

Uživatelé také očekávali s napětím, jaké budou možnosti importu a exportu souborů. V této verzi jsou zatím k dispozici následující formáty, které mohou být rozšířeny nebo naopak ubrány na poslední chvíli: Freehand – jen pro import, Adobe Illustrator (*.eps, *.ai), AutoCAD (*.dxf), Bitmap (*.bmp, *.dib), Enhanced Metafile (*.emf), Flash Player (*.swf, *.spl), GIF Image (*.gif), JPEG (*.jpg), PNG Image (*.png), Windows Meta File (*.wmf), WAV sound (*.wav), MP3 sound (*.mp3) – jen pro import, Quick Time Movie (*.mov), Video for Windows (*.avi), MPEG video (*.mpg, *.mpeg) – jen pro import, Digital video (*.dv, *.dvi) – jen pro import, Windows media (*.asf, *.wmv) – jen pro import, Macromedia Flash video (*.flv) – jen pro import a Future Splash Player (*.spl) – jen pro export. Při importu videosekvence se celý soubor vloží do nové vrstvy a jednotlivé snímky se rozloží do jednotlivých framů, s nimiž můžete pracovat.

Jednou z dalších novinek je možnost využít předdefinovaných objektů. Jistě si vzpomenete, jak bylo náročné naprogramovat například rozbalovací nabídku. Ve Flashi 6 si jen vyberete z panelů Komponentů jeden z možných prvků – list box, radio button, scroll panel, check box, push button nebo scroll bar – a přemístíte ho na plochu. V panelu Vlastnosti (Properites) si nadefinujete jednotlivé položky. K nastavení vlastností můžete použít také panel Components Parametr, který umožňuje tu samou funkci. Ve finální verzi by tedy mohlo dojít k jeho odstranění.

Pokud jsem si chtěl uložit nějaký soubor, byla mi už nabídnuta pouze možnost uložení ve verzi 5 nebo 6. Při exportu Flash Playeru (*.swf) jsem si mohl vybrat formát pro verzi 1 až 6.

Blíže k práci

Zkušení uživatelé Flashe ocení další možnost, kterou jim nová verze nabídne. V první fázi si můžete vytvořit grafické prostředí, přidáte jednotlivým prvkům vlastnosti a pojmenujete instance. Pak si otevřete panel pro vkládání akcí. Akce můžete rovnou začít přiřazovat jednotlivým prvkům, které si vyberete ze seznamu prvků či framů, aniž byste museli myší klepnout na jednotlivé objekty. Rovnou (přímo v tomto okénku) si můžete nastavit, jestli budete chtít pracovat v režimu expert nebo normal. Očíslování jednotlivých řádků při psaní scriptů zase napomůže ve snazším odladění programu, který je zde také přímo dostupný (Debugger).

Při pohledu do otevřeného panelu Actions došlo k začlenění příkazů do jednotlivých skupin, kde jsou přehledně a tématicky seřazeny. Pokud si vyberete např. Objekt Pole (Array), další podnabídku tvoří Metody a Vlastnosti příslušné k danému objektu. Pro začínající Flashaře je tento způsob zobrazení v panelu Normal při zápisu skriptů přehlednější a pochopitelnější.

U některých funkcí Actionscriptu ve verzi 5 bylo oznámeno, že do dalších verzí se s nimi nepočítá a budou zavrženy podobně jako lomítková syntaxe (slash). V betě zatím setrvávají a mají plnou funkčnost.

Beta verze tak potvrzuje celou řadu novinek, o kterých jsme měli možnost se dozvědět z různých informačních zdrojů. Nyní s napětím budeme očekávat příchod finální verze a porovnávat tak, co nového přibylo, co bylo ubráno a jestli dojde ještě k některým avizovaným změnám (např. změna celkového designu aj.).

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *