Virtuální studium – Kontis.cz

2. března 2004

K vizionářům e-learningu patří bezesporu česká firma Kontis. Její aktivity zahrnují vedle elektronického asynchronního samostudia také virtuální synchronní výuku i vývoj a dodávky aplikací určených pro tvorbou e-learningových kurzů. Reference předních firem svědčí o vysoké kvalitě produktů. Jaké možnosti tedy nabízí server Kontis.cz? Co říká analýza některých produktů?

V e-learningové oblasti působí česká firma Kontis s. r. o. již deset let. V roce 1999 získala výhradní zastoupení společnosti click2learn.com, světové jedničky pro technologická řešení e-learningu (vzdělávání pomocí počítačů). Na svých webových stránkách uvádí: „Vytvořili jsme nejrozsáhlejší bázi implementovaných e-learningových řešení v ČR a získali na tomto poli řadu ocenění“. Od loňského roku je Kontis partnerem SkillSoft, světového dodavatele e-learningových produktů z oblasti IT. U nás a na Slovensku nabízí největší bázi hotového e-learningového obsahu představující více než 50 000 hodin kvalitní výuky, a to 2 900 titulů z oblasti IT a více než 1 600 titulů z oblasti obchodních dovedností, včetně 2 500 digitalizovaných referenceware.

Podle mých informací používají služby firmy Kontis například Český Telecom, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě. Firma zveřejnila, že její nejnovější produkt – řídící systém LMS Tutor2000 – byl nasazen ve finanční sféře například u České pojišťovny, Živnostenské banky, eBanky, ČSOB, Západočeské energetiky a byl rovněž implementován do systémového prostředí Českého Mobilu. Elektronické vzdělávání pomocí počítačů od Kontisu používá v neposlední řadě také státní podnik Řízení letového provozu pro zvyšování kvalifikace svých pracovníků na letištích České republiky.

Umění virtuálně učit

Racionální a efektivní elektronická výuka však není jen záležitostí kvalitních aplikací. Praxe ukazuje, že limitujícím faktorem je také přístup, tudíž adekvátní metoda uplatňovaná v konkrétních kurzech. Splnění této podmínky pak teprve přinese kvalitní předávání znalostí ať již synchronní (on-line), nebo asynchronní (off-line) formou. Zajímalo nás proto, na jakém obsahu a produktech je takové „umění“ učit v Kontisu postaveno a nakolik uživatelsky přítulný je specializovaný server e-learn.cz, zaměřený na elektronické vzdělávání.

E-learn.cz

Jednotlivým službám elektronického vzdělávání jsou věnovány specializované www stránky. Dostanete se k nim buď z domovského webu www.kontis.cz, který se vám na úvodní stránce přihlásí pompézní animací, (v dolní části najdete ikony menu, mezi nimiž je rovněž odkaz na sekci E-learning), nebo můžete použít adresu www.e-learn.cz.

Kontis.cz: Hlavní stránka e-learningu

Přehledná navigace

Na úvodní stránce neopomněli autoři opravdu nic, co potřebuje vědět návštěvník, který je zde poprvé. Navigační dominantu tvoří hlavička titulní stránky (logo, textové bitmapové obrázky), které navedou návštěvníka ke klíčovým službám. Ten jistě ocení detailní informace o tom, co je to elektronické vzdělávání a jak by se mělo využívat, včetně rozsáhlé nabídky produktů.

Pravý sloupec (blok odkazů k jednotlivým sekcím s produkty) pokračuje lokální navigací. Všechny odkazy se rychle načítají, struktura kategorií je naprosto konzistentní. Prostě, všechno je seřazeno se smyslem pro účelné třídění podstatných faktů a informací. Pouze některé pasáže by mohly být stručnější (například méně časté připomínání docílených úspěchů jednotlivých produktů).

Střed titulní stránky tvoří velmi praktická možnost vyvolat hned z hlavní stránky jednotlivé oddíly e-learningu, které podávají základní informace o nabídce serveru. Rovněž navazující zobrazení samostatných webových stránek je naprosto bezproblémové a přehledné.

iTutor

Stěžejním produktem elektronického vzdělávání je na Kontisu produkt iTutor. Autoři uvádějí, že jde o nejrozšířenější e-learningovou platformu v České republice (zaujímá přibližně 70 % trhu). Umožňuje organizovat a řídit proces efektivního vzdělávání a zvyšování kvalifikace prostřednictvím centrální databáze a jednotné bezpečnostní infrastruktury. Obsahuje nástroje nejen pro klasickou výuku v tradičních učebnách, ale také produkty pro uplatňování samostudia elektronických kurzů a synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách. Za významnou pokládám skutečnost, že platforma iTutor (jako otevřené řešení), není určena pouze pro implementaci ve velkých firmách. Je pamatováno i na zavedení v malých organizacích, které chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců a tím i svůj výkon.

K práci stačí webový prohlížeč

Řešení iTutor podporuje e-learningové normy AICC a SCORM 1.2, výměnu dat na bázi XML a dokáže také spolupracovat s ERP systémy (například SAP R/3, MMI, Odysea). Tento produkt zprostředkovává funkce LMS (Learning Management System) a LCMS (Learning Content Management System) v jedné architektuře, což je v porovnání s konkurenčními nabídkami výjimečné. K nesporné výhodě patří i to, že všechna uživatelská rozhraní systému iTutor si vystačí s MSIE 4.1 SP1 a vyšším. (Kurzy, které jsem prohlížel, mi fungovaly také v Mozille a Opeře.) Samozřejmá je i vícejazyčná podpora. Tedy koncový uživatel nemusí na svém počítači instalovat žádný dodatečný program, což nelze o některých podobných aplikacích jiných firem říci. Data systému jsou uložena a spravována v relační SQL databázi.

Nabídka produktů iTutor

Například modul iTutor Student je určen pro přístup studentů ke vzdělávacím aktivitám a nástrojům pro komunikaci, spolupráci a sdílení vědomostí. Modul iTutor Administrator je určen pro centrální správu, plánování, definování, řízení a vyhodnocování vzdělávacího procesu a všech jeho účastníků. Z bohaté nabídky se ještě zmíním o produktu iTutor Lector, který slouží pro přístup lektorů ke studentům, vzdělávacím akcím a nástrojům pro řízení výuky a komunikace.

Produkt iTutor lze využívat jako řešení instalované u zákazníka na jeho HW prostředcích, možný je i hosting na HW prostředcích Kontisu, k němuž se zákazník běžně připojuje pomocí internetu. Jak jsem se již zmínil, aplikace Kontisu využívají renomované firmy. Ze stránky tohoto serveru se můžete podívat na studie nasazení iTutor ve firmách ČSOB, České dráhy, McDonald’s a Česká pojišťovna.

ToolBook II Instructor

Vývojáři z Kontisu připravují rovněž objektově orientované programovací prostředí pro ty, kteří ze zabývají tvorbou e-learningových kurzů a prezentací (jednodušší modul se jmenuje Assistant). Produkt ToolBook II Instructor sdružuje programovací jazyk OpenScript, editor (alternativa k psaní kódu v JavaScriptu), debugger skriptu a objektového prohlížeče. Uživatel může pomocí vizuálního programování psát kód a ihned jej automaticky exportovat do DHTML. K dispozici je podpora OLE Automation a ADO technologie pro přístup k datům.

Rychleji než v C++ nebo VisualBasic

Vytvářet synchronní výuku (kurzy) umožňují v Instructoru stovky předpřipravených šablon pro výuku a obchodování. Jsou to objekty produktových katalogů, zaměstnanecké příručky a spousta výukových lekcí, které má Instructor ve svém archivu. Objekty lze přenášet velmi snadno metodou drag&drop z katalogu na stránku. Poté lze nastavit volbou properties vlastnosti, kterými se určí chování a zobrazování objektů. Uživatel může přidávat do jednotlivých kurzů dotazy, hodnocení studentů, přehrávání videa či audia a také objekty pro vkládání MS Word či Powerpoint. Jednoduše vyberete některou z předefinovaných šablon a vložíte do ní obsah, vše jde opravdu snadno a rychle. Instruktor se kromě toho umí postarat také o správu objektů až po spojování funkcí do knihoven (DLL). Uvedené kroky dokáže mnohem rychleji než kdybychom pracovali pomocí programovacích jazyků C, C++, nebo Visual Basic.

Ukázka použití šablon

Export dat

Instructor podporuje standardy AVI, WAV, MIDI, MPEG, QuickTime, SMIL, MP3, RealPlayer G2, Windows Media Player, Flash Player, OLE i ADO. Má zabudovanou funkci pro export kurzů do DHTML (tedy uplatnění kaskádových stylů, JavaScriptu a technologií ActiveX), umí rovněž streamování videa a audia, animaci i simulaci. Ze zhotoveného kurzu si může uživatel pomocí utility AutoPackager (součást Instructoru) vytvořit instalační sady a svůj kurz zapsat na disketu, cédéčko, umístit na intranet, nebo publikovat na www stránkách.

Ukázka možnosti exportu dat

Pošli na web!

Pro internet si své dílo zkonvertuje do formátu HTML stránek pomocí Java appletu (je součástí Instructoru) a své stránky přenese na vzdálený webový server. Jednoduše zvolí volbu Export pro Web. Instructor se tak vlastně „promění“ na poslední verzi prohlížeče pro internet se všemi jeho mimořádnými vlastnostmi. Instructor má k dispozici také FTP utilitu pro dodávání dat na webový server. Vytvořenou aplikaci kurzu je tak možné neustále aktualizovat. Tedy shrnuto, k vytvořené aplikaci kurzu mají jeho účastníci kdykoli na internetu přístup s tím, že kurz může být rovněž kdykoli aktualizován.

Export vytvořeného kurzu pro web

Uživatelské prostředí

Uživatel to má na tomto webu jednoduché. Vedle připojení k internetu potřebuje pouze webový prohlížeč. Prostředí www stránek je uživatelsky příjemné, návštěvník se zde určitě dobře orientuje. Grafika je střídmá, na můj vkus však výběr hlavní podkladové barvy (titulní stránky i navazujících) sklouzává do „temnot“. Samozřejmě, při obarvování pozadí je záhodno autora stránek pochválit, že v CSS stylech využívá websafe palety. Kromě toho tím pamatuje i na uživatelé, kteří si prohlížejí www stránky pouze ve 256 barvách. Přesto však použitá černá barva působí vizuálně dost izolovaně. Její barevná složka (#696969) není kromě toho dobrým pozadím i vzhledem k tomu, že zhoršuje čitelnost některých textových částí (logo a podobně). Jiná analogická barva, mimochodem k dobře zvolné dvojici #cc9900 a #ffcc33, by určitě prospěla. Vždyť ve webdesignu je nepsaným zákonem, že na www stránkách informačního zaměření se osvědčuje dávat přednost barvám světlejší složky.

Technologie

Použité technologie a celkový obsah svědčí o velmi kvalitním e-learningovém serveru. Kurzy vytvořené programy iTutor a ToolBook II Instructor podporují standardy AICC, SCORM, IMS, ADL a IEEE, takže je lze použít i v dalších řídících systémech vyhovujících normám pro LMS. Kdo tedy požádá o spolupráci s touto firmou, může se spolehnout, že obdrží profesionální služby a nástroje. To neberte jako reklamu, ale důležitý fakt, který pokládám za nutné zdůraznit. A přidáme-li k tomu skutečnost, že vývojáři, grafici a animátoři vytvářejí kurzy a prezentaci na míru pomocí nástrojů společnosti click2learn.com, Macromedia a dalších renomovaných firem, myslím, že to je dostatečná záruka kvality.

Resumé

Obsahem a poskytovanými službami jde o mimořádně kvalitní server, který u nás představuje rozhodně špičku ve své kategorii. Rovněž jeho produkty dosahují úroveň vyspělých technologií ve světě, o čemž svědčí četné reference uživatelských subjektů. Výhodou poskytovaných e-learningových kurzů jsou kromě jiného dodávané informace o účastnících kurzů. Například kolik dosáhli bodů, jak dlouhou dobu potřebovali pro absolvování konkrétní učební látky, jak odpovídali na dotazy. Je tedy zajištěno okamžité vyškolení zaměstnanců s měřitelnými výsledky.

Na závěr bych se zmínil ještě o veřejné informovanosti. Byl jsem zaskočen zjištěním, nakolik je na serveru Kontis opomíjená. Jak jinak si vysvětlit, že v nabídce Novinky byla ještě dne 5. února 2004 v tiskových zprávách poslední „nejčerstvější“ informace ze starého roku (16. 12. 2003)? Také zřízení přístupu k prohlédnutí systému iTutor není zřejmě plně funkční. Na moji žádost ze dne 19. 2. 2004 jsem obdržel pouze odpověď o přečtení e-mailu.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek ippc
Další článek WebML - navigační model
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

 1. Petr Krajáč

  Kvě 31, 2010 v 11:58

  Dobrý den vážení přátelé,
  velmi mě zaujala Vaše tvorba v oblasti e-learning. Jsem dlouholetý lektor managementu a obchodních dovedností. S e-learningem jsem se setkal již před deseti lety, ale nakonec jsme nedali dohromady ani dost energie ani peněz potřebných na vytváření tohoto moderního pedagogického nástroje. Nicméně bych s Vámi pokud možno velmi rád spolupracovat s tím, že bych se podílel na tvorbě obsahu lekcí a Vy byste zajišťovali technickou část. Je-li z Vašeho taková nějaká spolupráce možná, dejte mi prosím vědět a můžeme se domluvit na osobním jednání.
  S pozdravem,
  Petr Krajáč, http://www.apokr.cz

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *