ASP a jak pomocí něj přistupovat k databázím

8. června 2000

V dnešním článku se naučíme, jak pomocí ASP přistupovat k databázím na serveru. Později si také ukážeme, jak z databází publikovat informace určené pro webové stránky na Internetu…

V článku Práce se soubory pomocí ASP II., který se zabýval prací s textovými soubory jsem vás naučil, jak dynamicky generovat obsah stránky s použitím textových souborů. Dnes se naučíme, jak k vytvoření dynamického obsahu použít databázi.

Pro publikování na webu lze použít libovolnou databázi ke které máme ODBC rozhraní. Z produktů Microsoftu lze jmenovat databázi Access či špičkový a vysoce výkonný databázový server SQL 7.0.

Použití Accesu je na webu sice možné, ale pro profesionální nasazení (na velmi navštěvovaném serveru typu Interval.cz), nelze doporučit nic jiného, než použití SQL 7.0.

Jistě, že někteří z vás namítnou, že na web vyvíjejí se na Windows 95/98 ve spojení s Personal Web Serverem (PWS) a na W95/98 SQL 7.0 nejde naistalovat a proto se musí používat Access. Ano, máte pravdu, ale i na tento případ je pamatováno a existuje Microsoft Database Engine (MSDE), což je ve své podstatě „ořezaný“ SQL 7.0, který běží i na Windows 95/98. Omezeni spočívá v tom, že MSDE poskytuje maximální výkon při maximálně pěti připojených uživatelích (při vyšší počtu výkon rapidně klesá) a ještě ve velikosti databáze (max. 2 GB), což je pro vývoj celkem nepodstatné omezení.

IIS ve spojení SQL tvoří mocný nástroj pro publikování na internetu pomocí dynamicky generovaných stánek, které jsou vytvářeny pomocí ASP.

Otevření databáze
Pro otevření databáze si nejprve deklarujeme promměnné, pro vytvoření spojení na databázi a RecordSet:

Dim Conn,RS

Poté provedeme otevření spojení na databázi:

set conn=server.CreateObject(„ADODB.Connection“)
conn.Open „interval“,“USER“,“HESLO“

V příkladu otevíráme spojení na databázi „interval“ a přihlašujeme k ní uživatele „USER“ pomocí hesla „HESLO“ Předpokladem správného fungování je definice zdroje ODBC dat. To se provede v Ovládacím panelu Windows – položka ODBC.

Nyní již můžeme provést SQL dotaz a tím vytvořit RecordSet

set rs=server.CreateObject(„ADODB.Recordset“)
sql=“select * from clankyinterval“
rs.Open sql,conn,1

Otevře se RecordSet, který zahrnuje všechny věty z tabulky clankyinterval.

Výpis položek z databáze
Pokud již máme vytvořen RecordSet, můžeme pomocí metod pro práci s Recordsetem libovolně procházet vybranými záznamy. Metody jsou uvedeny v tabulce:

Metoda Význam
MoveFirst Posun na první záznam
MoveLast Posun na poslední záznam
MoveNext Posun na další záznam
MovePrevious Posun na předcházející záznam

Pokud potřebujeme vypsat všechny vybrané záznamy, použijeme k tomu ještě metodu EOF, která nám řekne, že jsme již na konci RecordSetu. Obdobně metoda BOF oznamuje začátek RecordSetu.

Výpis všech záznamů pak provedeme pomocí tohoto kódu:

RS.MoveFirst
Do While NOt RS.Eof
   Response.Write(RS(„udaj“))
  RS.MoveNext
Loop

Výpis všech záznamů pak provedeme pomocí tohoto kódu:

RS.MoveLast
Do While NOt RS.Bof
   Response.Write(RS(„udaj“))
  RS.MovePrevious
Loop

Zavření databáze
Po skončení práce s databází a recordsetem je třeba obojí zavřít. Nejdříve zavřeme recordset a poté databázi:

Rs.close
conn.close

A nakonec je třeba oba objekty odstranit z paměti:

set rs= nothing
set conn= nothing

To je pro dnešek vše. Příště se hlouběji podíváme na konfiguraci ODBC, vytváření spojení na databázi a následné výběry z databáze.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *