Články autora Jaromír Skřivan

W3schools a škola pro webmastery

6. října 2000

Jste webmaster a potřebujete si rychle najít syntaxi nebo ukázky HTML, CSS, DHTML, XHTML, WML, WAP, XML, XSL, DTD, VBScript, JavaScript, ASP, WMLScript, či SQL? Nebo potřebujete vidět nějaké hotové

SQL – skládání dotazů

2. října 2000

Dnešní díl budu věnovat různým typům skládání SQL dotazů. S výstupními řádky můžeme provádět sjednocení, průnik, nebo rozdíl (resp. doplněk). Řekneme si, jaké zásady při psaní skládaných dotazů musíme dodržovat a

PHP Builder pro všechny

29. září 2000

S pátkem k vám přichází další WebTIP. Připravil jsem si pro vás povídání o informačním serveru, který je zaměřen na programování v PHP a vše, co s tím souvisí. Tyto stránky nejsou určeny

SQL – dotazy s agregací

25. září 2000

Dnes se podíváme na další části příkazu SELECT. Rozšíříme si množinu základních pojmů o tzv. agregační funkce a seskupování záznamů. Agregační funkce slouží pro získávání celkových souhrnných údajů, jako jsou

SQL – jak na dotazy 2.

19. září 2000

V dnešním díle se podíváme na získávání informací z více tabulek najednou, zadefinujeme si pojem přirozeného spojení. Dále si ukážeme, že vrácené výstupní řádky můžeme zformátovat do přehledných výpisů, rovněž máme

SQL – jak na dotazy 1.

4. září 2000

Po několika dílech se dostávám k vyhledávání informací v databázi. Pro získávání jakýchkoliv informací slouží jediný příkaz SELECT, který je ze všech příkazů jazyka SQL nejsložitější, má nejbohatší strukturu a nejvíce možností.

SQL – vkládání a aktualizace dat v tabulce

23. srpna 2000

V předchozích dílech jste se seznámili s tvorbou databázových tabulek a jejich správou a údržbou. Dnes si řekneme, jak tyto databázové tabulky naplnit daty. Dále si povíme o mazání řádků v tabulce

SQL – manipulace s tabulkami

17. srpna 2000

V minulém díle jsme se postupně seznámili s tvorbou databázových tabulek. Dnes plynule navážeme a řekneme si o základní manipulaci s již existujícími tabulkami. Můžeme měnit strukturu tabulek přidáváním, modifikací nebo odebíráním

SQL – tvorba tabulek

10. srpna 2000

Druhý díl budu věnovat převážně konkrétní tvorbě databázových tabulek v jazyce SQL. V souvislosti s tvorbou tabulek rozšířím množinu základních pojmů o další, které se používají v jazyce SQL. Dále rozvedu pojem vazby mezi

Ochrana dat – psaní bezpečných CGI skriptů

8. srpna 2000

CGI skripty jsou náchylné na řadu bezpečnostních děr, bez ohledu na jazyk, který použijete. Tento článek má za cíl uvést základní zásady bezpečného programování CGI skriptů zpracovávajících obsahy formulářů a

Databáze a jazyk SQL

4. srpna 2000

Pojem databáze dnes není zcela jistě nikomu cizí. Lidé mají potřebu evidovat a shromažďovat informace už odpradávna. Celá dnešní moderní společnost je postavena na databázových systémech, od evidence občanů, přes

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4