Články autora Petr Zelenka

Vícejazyčné webové aplikace a relační databáze

23. srpna 2005

Snad každý, kdo se nějakou dobu zabývá vývojem webových aplikací, byl někdy postaven před problém vícejazyčnosti webové aplikace. Tento článek se pokusí nastínit některé techniky, které můžeme při vývoji vícejazyčné

Ukládání historie změn v relačních databázích

26. července 2005

U větších a složitějších aplikací, ve kterých intenzivně pracuje větší množství uživatelů, jsme často postaveni před otázku, jakým způsobem zaznamenávat historii změn v databázi tak, abychom mohli v každém okamžiku jednoduše zjistit kdo, kdy

Metody ukládání stromových dat v relačních databázích

2. března 2005

Stromové datové struktury představují pro relační databáze poměrně těžko stravitelné sousto. Problémy vyplývají ze samotné podstaty relačního databázového modelu, který není pro ukládání tohoto typu dat příliš vhodný. Dosáhnout toho,

WebML – proces vývoje webové aplikace (návrh aplikace)

18. ledna 2005

Po úspěšném dokončení specifikace požadavků můžeme začít s návrhem webové aplikace. WebML development process se podrobně věnuje především postupům při návrhu datové struktury a tvorbě hypertextového modelu aplikace. Tyto dva kroky budou

WebML – proces vývoje webové aplikace (specifikace požadavků)

23. listopadu 2004

Předchozí články série o WebML se zabývaly především obsahem a provázáním jednotlivých modelů a způsobem, jak z modelu vygenerovat funkční aplikaci. Těžiště každé kvalitní metodologie představuje nejenom samotný obsah modelu, ale také návod, jak

WebML – tvorba aplikací v prostředí WebRatio

29. října 2004

WebML patří mezi poměrně malou skupinu metodologií určených pro analýzu a návrh webových aplikací, které byly přeneseny z oblasti akademických debat až do úspěšného využití v praxi. Nemalý podíl na tom jistě má

WebML – operace a manipulace s daty

15. června 2004

Předchozí články o WebML se zabývaly modelováním těch částí webové prezentace, jejichž jediným účelem je prezentovat data, nikoli s nimi manipulovat. Prezentace dat nám ovšem ve většině případů nestačí, i jednoduché aplikace vyžadují

WebML – struktura webové aplikace

20. dubna 2004

Předchozí článek o WebML byl věnován základním principům a vlastnostem navigačního modelu. Protože navigační model představuje nejdůležitější část návrhu webové aplikace, budeme v jeho výkladu pokračovat i v tomto článku. Pokusíme se osvětlit problematiku

WebML – navigační model

2. března 2004

Navigační modelování představuje pravděpodobně nejdůležitější součást procesu analýzy a návrhu internetové aplikace. V metodologii WebML vytváří navigační model společně s modelem kompozice komplexní hypertextový model. V tomto článku se vám pokusím přiblížit, jakým způsobem

Výuka internetových technologií na českých vysokých školách

17. února 2004

Pokud se rozhodujete, zda studovat na vysoké škole, a chcete se zaměřit na internetové technologie a tvorbu webových aplikací, bude vás jistě zajímat, jak to s výukou těchto předmětů u nás vypadá. Článek je

WebML – kompozice webové aplikace

3. února 2004

V předchozím článku o WebML jsem popisoval datový model WebML, který tvoří základ analýzy a návrhu internetové aplikace. Návrhem datové struktury analýza samozřejmě nekončí. Jako další se vytváří model hypertextový, popisující celkovou strukturu

WebML – datové modelování

8. ledna 2004

Datové modelování představuje jednu ze základních součástí analýzy každého softwarového projektu, tedy i projektu, jehož cílem je vytvořit internetovou aplikaci. Správný návrh datové struktury může do značné míry ovlivnit bezporuchovost, udržovatelnost

WebML – projektování webových aplikací

9. prosince 2003

Hledáte marně nějaký nástroj pro analýzu a návrh vašich internetových projektů? Přijde vám UML k tomuto účelu příliš robustní a složité, ale zároveň v některých ohledech nedostačující? Pojďme se společně podívat, co nám softwarové