Autoři OdPetr Zelenka

Petr Zelenka

13 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
Snad každý, kdo se nějakou dobu zabývá vývojem webových aplikací, byl někdy postaven před problém vícejazyčnosti webové aplikace. Tento článek se...
Pokračovat

1
U větších a složitějších aplikací, ve kterých intenzivně pracuje větší množství uživatelů, jsme často postaveni před otázku, jakým způsobem zaznamenávat historii změn v databázi...
Pokračovat

8
Stromové datové struktury představují pro relační databáze poměrně těžko stravitelné sousto. Problémy vyplývají ze samotné podstaty relačního databázového modelu, který není...
Pokračovat

0
Po úspěšném dokončení specifikace požadavků můžeme začít s návrhem webové aplikace. WebML development process se podrobně věnuje především postupům při návrhu...
Pokračovat

0
Předchozí články série o WebML se zabývaly především obsahem a provázáním jednotlivých modelů a způsobem, jak z modelu vygenerovat funkční aplikaci. Těžiště každé kvalitní metodologie...
Pokračovat

0
WebML patří mezi poměrně malou skupinu metodologií určených pro analýzu a návrh webových aplikací, které byly přeneseny z oblasti akademických debat až do...
Pokračovat

0
Předchozí články o WebML se zabývaly modelováním těch částí webové prezentace, jejichž jediným účelem je prezentovat data, nikoli s nimi manipulovat. Prezentace dat...
Pokračovat

0
Předchozí článek o WebML byl věnován základním principům a vlastnostem navigačního modelu. Protože navigační model představuje nejdůležitější část návrhu webové aplikace, budeme v jeho...
Pokračovat

0
Navigační modelování představuje pravděpodobně nejdůležitější součást procesu analýzy a návrhu internetové aplikace. V metodologii WebML vytváří navigační model společně s modelem kompozice komplexní hypertextový...
Pokračovat

0
Pokud se rozhodujete, zda studovat na vysoké škole, a chcete se zaměřit na internetové technologie a tvorbu webových aplikací, bude vás jistě zajímat,...
Pokračovat

2
V předchozím článku o WebML jsem popisoval datový model WebML, který tvoří základ analýzy a návrhu internetové aplikace. Návrhem datové struktury analýza samozřejmě nekončí....
Pokračovat

0
Datové modelování představuje jednu ze základních součástí analýzy každého softwarového projektu, tedy i projektu, jehož cílem je vytvořit internetovou aplikaci. Správný návrh...
Pokračovat

0
Hledáte marně nějaký nástroj pro analýzu a návrh vašich internetových projektů? Přijde vám UML k tomuto účelu příliš robustní a složité, ale zároveň v některých...
Pokračovat